Tag: notowanie

Sposób notowania

Jeden z użytkowników metody GTD stosuje podczas sporządzania odręcznych notatek następujący system skrótów:

  • [ ] – działanie, sprawa do załatwienia, którą można odhaczyć po zrobieniu;
  • ( ) – sprawa do przekazania komuś innemu do wykonania lub oczekiwanie na podjęcie działania przez inną osobę;
  • * – informacja niewymagająca żadnej aktywności.