Autor

TesTeqKrzysztof Wysocki
  • Przedsiębiorca, inżynier elektronik, publicysta i popularyzator wiedzy o zasadach skutecznego działania.
  • Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
  • Wiedzę i doświadczenie praktyczne z dziedziny zarządzania zdobył, prowadząc własną działalność gospodarczą oraz pracując w organizacjach różnej wielkości.
  • Jest współzałożycielem WB Electronics SA, największej polskiej firmy prywatnej działającej w branży zbrojeniowej.
  • Wiedzę o zasadach skutecznego działania upowszechnia jako TesTeq na łamach popularnego bloga BIZNES BEZ STRESU.
  • Ponadto publikuje artykuły (m.in. w Productive! Magazine), prowadzi szkolenia oraz sprawuje mentorską opiekę nad młodymi przedsiębiorcami.
  • Jest zapalonym biegaczem, maratończykiem i windsurferem.