Teraz! Jak już dziś zmienić jutro?

Kup Teraz!

„Niewiele jest na świecie osób takich jak Krzysztof. Od wielu lat konsekwentnie bada i stosuje zasady skutecznego działania, które sprawdzają się w praktyce i umożliwiają dokonywanie rzeczy ważnych i znaczących. Jego praca zasługuje na uwagę każdego, kto chce ulepszyć otaczający go świat.”
[David Allen – twórca metody „Getting Things Done”]


Kup Teraz!


Teraz! Fragmenty

– Spis treści
– Wstęp. Bilet do kina
– Podziękowania
– O autorze

Rozdział 16. Teraz! wybory
Jak postawić krzyżyk na karcie do głosowania,
żeby potem nie żałować swojej decyzji?


Teraz! Kalendarz

Kalendarz A3
z kompletem ilustracji i cytatów z książki obejmujący okres od października 2015 roku do kwietnia 2017 roku.


Teraz! Lektury

Allen, D. (2015). Getting Things Done
Przełomowy podręcznik, który zdefiniował podejście do skutecznego działania w nowym stuleciu, kiedy wszyscy zostali przytłoczeni nadmiarem bombardujących ich informacji. Zdroworozsądkowe wskazówki Davida Allena pomagają opanować ten żywioł, sprawnie załatwiać sprawy i zachować przy tym tak potrzebny w dzisiejszych czasach spokój umysłu.


Babauta, L. (2014). Zen To Done
Podręcznik metody ZTD dla osób, które cenią sobie prostotę i minimalizm. Podejście szczególnie przydatne dla niezależnych twórców i profesjonalistów mogących samodzielnie określać liczbę spraw, które chcą załatwić, i liczbę projektów, które chcą zrealizować.


Babauta, L. (2014). Książeczka minimalisty
Tytuł mówi sam za siebie. „Więcej” w większości przypadków nie znaczy lepiej, mądrzej czy szczęśliwiej. Ludzie, złapani w pułapkę konsumpcjonizmu, otaczają się mnóstwem niepotrzebnych rzeczy, załatwiają mnóstwo niepotrzebnych spraw, tracąc z pola widzenia to, co najważniejsze. Ten przewodnik pokazuje sposoby, jak tego uniknąć.


Dreyer, D., Dreyer, K. (2010). Bieganie bez wysiłku.
Bieganie jest jedną z form utrzymywania ciała i umysłu w sprawności niezbędnej do podejmowania właściwych decyzji w każdej dziedzinie życia. Ten podręcznik zawiera wskazówki, jak drobnymi modyfikacjami techniki biegowej można poprawić wyniki i zmniejszyć ryzyko kontuzji.


Duhigg, Ch. (2013). Siła nawyku
Tak jak podręcznik Getting Things Done jest przełomową pozycją na temat skutecznego załatwiania spraw, tak Siła nawyku pozwala zapanować nad działaniami wykonywanymi odruchowo, bez namysłu i dostosować je do swoich potrzeb. Z każdym nawykiem wiąże się pętla: wskazówka – zwyczaj – nagroda. Identyfikując wskazówkę i nagrodę, a następnie świadomie je kształtując, można wpłynąć na zwyczaj – zlikwidować niekorzystny lub wdrożyć i utrwalić pożądany.


Ferriss, T. (2011). 4-godzinny tydzień pracy
Za nazbyt optymistycznym tytułem kryje się pokaźna dawka pożytecznych wskazówek, jak zorganizować swoje życie i pracę, żeby rutynowe zajęcia i obowiązki pochłaniały jak najmniej czasu i energii. Dzięki upraszczaniu i automatyzacji można wygospodarować odpowiednie zasoby na myślenie i działanie w tych obszarach, gdzie potrzebne jest nieszablonowe podejście i spora doza kreatywności.


Haidt, J. (2014). Prawy umysł
Oprócz badania, co jest racjonalne, a co nie i dlaczego, naukowcy zajmują się również pojęciem moralności. Pragną znaleźć odpowiedź na pytanie, co sprawia, że takie z pozoru jednoznaczne pojęcia jak dobro i zło podlegają relatywizacji i subiektywnemu wartościowaniu w zależności od występujących wcześniej lub równocześnie okoliczności. Chcą też się dowiedzieć, czy człowiek jest z natury łagodnym i przyzwoitym stworzeniem, czy wręcz przeciwnie – drapieżnikiem, który tłumi swoje instynkty, żeby nie zostać wykluczonym ze stada.


Isaacson, W. (2013). Steve Jobs
Autoryzowana biografia Steve’a Jobsa – człowieka, który wraz z przyjacielem, Steve’em Wozniakiem, założył firmę Apple, by ją najpierw swoimi działaniami pogrążyć, zostać z niej wyrzuconym, a następnie powrócić, wydobyć ją z upadku i doprowadzić na szczyt.


Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia
Podsumowanie wieloletnich badań autora – uznanego psychologa i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii – nad procesami ludzkiego myślenia oraz związanymi z tym zagadnieniem pułapkami. W książce przedstawiona została koncepcja dwóch mechanizmów napędzających nasz umysł – pierwszego, który działa szybko, intuicyjnie i emocjonalnie, oraz drugiego, który jest wolniejszy, rozważniejszy i logiczniejszy.


Kopeikina, L. (2011). Same słuszne decyzje
Autorka, która jest wizytującym wykładowcą w Massachusetts Institute of Technology, skupiła się w swoim podręczniku na stanie jasności umysłu niezbędnym do podejmowania właściwych decyzji zarówno w banalnych, jak i w tych najbardziej skomplikowanych sprawach. Co przeszkadza w jasnej percepcji bodźców i informacji, ich skutecznej analizie i wyciąganiu uzasadnionych wniosków? Jak pokonać te przeszkody? Kopeikina stara się znaleźć odpowiedzi na tak postawione pytania.


Rock, D. (2014). Twój mózg w działaniu
Instrukcja użytkownika mózgu zawierająca rady, jak najlepiej korzystać z tego cennego organu. Opierając się na wynikach badań naukowych, autor przedstawia funkcje, ograniczenia i możliwości ludzkiego mózgu oraz wskazuje, jak zdyscyplinować go i skierować na tory skutecznego, skoncentrowanego działania.


Zimbardo, P., Boyd, J. (2009). Paradoks czasu
Światowej sławy psycholog rozprawia się z zagadnieniem subiektywnego postrzegania upływającego czasu przez ludzki umysł. Czym jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość? Czym jest sam upływ czasu i jak wpływa na wybory życiowe i poczucie szczęścia, na uczucia, biznes i politykę? Jakie są typy perspektyw postrzegania czasu, jak dokonać diagnozy swojego typu i co robić, żeby lepiej „odnajdować się w swoim czasie”?