Miesiąc: Grudzień 2008

Kościół dziś

Sto lat temu ludzie chodzili do kościoła, żeby usłyszeć, jak należy żyć.

Dziś oglądamy telewizję – to nasz nowy przywódca duchowy.

Tam, gdzie kiedyś w każdym domu leżała Biblia, teraz stoi telewizor.

Dla większości z nas, ludzi zachodniej cywilizacji, życie stało się wygodne – przynajmniej w zakresie podstawowych potrzeb.

Dysponujemy dostateczną ilością jedzenia, pieniędzmi na przyjemności, dostępem do informacji i wolnym czasem, który możemy miło spędzać na zabawie.

Nie czujemy już potrzeby budowania społeczności wokół kościoła.

Mamy nową religię.

Konsumpcjonizm.

Hipermarkety stały się nowymi katedrami.

Paul Arden „God Explained in a Taxi Ride” (82)