Miesiąc: Luty 2007

Statystyczne figle

Moją ostatnią lekturą była „Freakonomia” Stevena D. Levitta i Stephena J. Dubnera, którzy poddali statystycznej analizie dane zbierane przez różne urzędy administracji w Stanach Zjednoczonych. Przeczytaj tę książkę, jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • czy nauczyciele w USA oszukują?
 • czy spadek przestępczości w Nowym Jorku był rzeczywiście wyjątkowy na tle kraju i miał związek z teorią wybitego okna?
 • w jaki sposób pewnego dnia o północy wiosną 1987 roku nagle zniknęło 7 milionów amerykańskich dzieci?

Jak zwykle, dla zachęty podaję spis rozdziałów tej książki:

 • Wstęp. Drugie dno wszystkiego.
 • Co łączy nauczycieli z zapaśnikami sumo?
 • Dlaczego Ku-Klux-Klan przypomina grupę agentów nieruchomości?
 • Dlaczego dealerzy narkotyków ciągle mieszkają u mamy?
 • Gdzie się podziali wszyscy przestępcy?
 • Jaki jest rodzic doskonały?
 • Rodzice doskonali, część II: czy Roshanda pod innym imieniem również by pachniała?
 • Epilog. Dwie drogi na Harvard.

Kajaki i zasady

W książce „Sea Kayaker’s Deep Trouble: True Stories and Their Lessons from Sea Kayaker Magazine” znaleźć można następujący akapit:

„Przestrzeganie zasad bez zrozumienia, z czego one wynikają, to jedynie pozorna kompetencja, która z reguły zawodzi w sytuacjach wyjątkowych.”