Tag: zebrania

Sztuka prowadzenia zebrań

Bardzo często zebrania są tylko nudną metodą wytapiania czasu, za który ci płacą (lub nie). Zdarzają się jednak takie spotkania, po których wychodzisz naładowany energią, gotowy zmieniać świat i żyć pełnią życia. Właściwie nie wiesz, co cię tak natchnęło.

Odpowiedź, skąd się bierze ta różnica, jest prosta. O charakterze zebrania decyduje jego prowadzący. Jeśli pasjonuje się omawianym tematem, to niezależnie od innych umiejętności jest w stanie zarazić zgromadzonych swoją ideą. Jeśli zaś ma to wszystko w nosie, to i wynik zebrania przyniesie efekt porównywalny z tym, co z tego nosa można wygrzebać.

Pamiętaj! Staraj się bywać na zebraniach prowadzonych przez pasjonatów i staraj się pasjonować tematem zebrań, które sam prowadzisz.

Punktualność

Punktualność świadczy o tym, że:

 1. Jesteś panem swojego życia, a nie jego niewolnikiem.
 2. Jesteś kompetentnym fachowcem, skoro potrafisz zapanować nad czasem. Można się domyślać, że i w innych dziedzinach nie powinieneś mieć problemów.
 3. Jesteś uczciwy – tak wobec siebie, jak i wobec innych.
 4. Szanujesz innych ludzi, ich czas i uwagę, którą chcą ci poświęcić.
 5. Szanujesz siebie, swój czas i poczucie własnej wartości.

Na podstawie „Punctuality Counts”.

Miejsce dla eksperta

„Jeśli uczestniczysz w zebraniu, zajmij miejsce przeznaczone dla eksperta. W każdej sali są cztery takie miejsca. Ekspert siada zawsze w jednym z narożników audytorium: w pierwszym rzędzie z lewej lub prawej strony lub w ostatnim rzędzie z lewej lub prawej strony. Dzięki temu, gdy wstanie, żeby wygłosić swoją opinię, wszyscy będą mogli go zobaczyć i zapamiętać.” – Fred Gleeck

Elsom Eldridge Jr. & Mark L. Eldridge „How To Position Yourself As The Obvious Expert” (65)

Być przed czasem

Dobrze jest być przed czasem, ponieważ wówczas:

 1. Możesz zająć najlepsze miejsce.
 2. Możesz przygotować swoje rzeczy.
 3. Możesz usłyszeć, jak twój szef upomina każdego spóźnialskiego (a żadnym z nich nie jesteś ty!).
 4. Możesz przejrzeć program spotkania.
 5. Możesz spokojnie wypić kawę.
 6. Możesz poczuć się lepiej.

Na podstawie „Download Monday: The Case for Arriving Early”.