Miesiąc: Czerwiec 2009

Sztuka prowadzenia zebrań

Bardzo często zebrania są tylko nudną metodą wytapiania czasu, za który ci płacą (lub nie). Zdarzają się jednak takie spotkania, po których wychodzisz naładowany energią, gotowy zmieniać świat i żyć pełnią życia. Właściwie nie wiesz, co cię tak natchnęło.

Odpowiedź, skąd się bierze ta różnica, jest prosta. O charakterze zebrania decyduje jego prowadzący. Jeśli pasjonuje się omawianym tematem, to niezależnie od innych umiejętności jest w stanie zarazić zgromadzonych swoją ideą. Jeśli zaś ma to wszystko w nosie, to i wynik zebrania przyniesie efekt porównywalny z tym, co z tego nosa można wygrzebać.

Pamiętaj! Staraj się bywać na zebraniach prowadzonych przez pasjonatów i staraj się pasjonować tematem zebrań, które sam prowadzisz.

Szczęśliwy pracownik

Pracodawco! Pamiętaj, że:

  1. Szczęśliwy pracownik pracuje lepiej od innych.
  2. Szczęśliwy pracownik jest kreatywniejszy.
  3. Szczęśliwy pracownik rozwiązuje problemy, a nie na nie narzeka.
  4. Szczęśliwy pracownik ma więcej energii.
  5. Szczęśliwy pracownik jest większym optymistą.
  6. Szczęśliwy pracownik jest znacznie bardziej zmotywowany.
  7. Szczęśliwy pracownik rzadziej choruje.
  8. Szczęśliwy pracownik szybciej się uczy.
  9. Szczęśliwy pracownik mniej obawia się swoich błędów i w konsekwencji mniej ich popełnia.
  10. Szczęśliwy pracownik podejmuje lepsze decyzje.

Na podstawie „Top 10 reasons why happiness at work is the ultimate productivity booster” / Positive Sharing.