Miesiąc: Listopad 2006

Strategie reakcji na awarie

W swojej książce „Byte Wars” Ed Yourdon podał następujące, podstawowe strategie reagowania na awarie systemów technicznych do czasu przywrócenia ich pełnej sprawności:

 • ograniczenie funkcjonalności
 • obniżenie wydajności
 • zmniejszenie dostępności
 • przejście na mniej zaawansowaną technologię

TesTeq – Krzysztof Wysocki

Zespołobójstwo

Wyróżniamy następujące techniki skutecznego zespołobójstwa:

 1. Defensywne zarządzanie (brak zaufania).
 2. Biurokracja.
 3. Fizyczne oddalenie.
 4. Rozdrabnianie obowiązków pracowników.
 5. Obniżanie jakości produktu.
 6. Lipne terminy.
 7. Przeciwdziałanie powstawaniu klik.

O zespołobójstwie przeczytałem w książce Toma DeMarco i Timothy Litera „Czynnik ludzki”.

TesTeq – Krzysztof Wysocki

Samoodciążenie w pracy

Gdy zalewa cię rzeka spraw do załatwienia, w każdym przypadku zadaj cztery następujące, kluczowe pytania:

 1. Dlaczego w ogóle? – eliminowanie zadań
 2. Dlaczego akurat ja? – delegowanie zadań
 3. Dlaczego właśnie teraz? – wyznaczanie terminów
 4. Dlaczego w tej formie? – racjonalizacja